Semenax thảo dược tăng lượng tinh trùng

1,300,000

Tăng rất lớn khối lượng tinh dịch.
Tăng cường độ cao hơn cực khoái.
Tăng sản xuất tinh dịch lên đến 500%.
Thúc đẩy sức khỏe tinh trùng, khả năng vận động, và khả năng sinh sản.