Zero Nicotine miếng dán cai thuốc lá

700,000

Không có tác dụng phụ
Duy trị khả năng cao độ
Tăng cường sự hứng khởi