1,350,000

Tăng rất lớn khối lượng tinh dịch, làm cho tinh trùng khỏe và nhiều hơn, giúp dễ thụ thai, đa số người dùng chỉ cần 1 hủ là có thể có con.